Fagron sp. z o.o.

 

ul. Pasternik 26, 31-354 Kraków

tel.  +48 12 3343 512

fax: +48 12 3343 513

biuro@fagron.pl

 

NIP: 6790026473  REGON:350013075

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS 0000405946 

Wysokość kapitału zakładowego: 5 050 PLN

 

w celu skontaktowania się z jednym z naszych oddziałów kliknij w poniższy link.